Условия за ползване

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Пуул Спа“ ООД (по-долу за краткост наричан ДОСТАВЧИК) и всяко лице, ползващо електронния магазин (наричано по-нататък за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, по смисъла на Закона за защита на потребителите).

1.    Регистрация

Клиентът / потребителят има възможност да пазарува като Гост или като Регистриран клиент. За създаването на клиентски профил е нужно да се попълни електронна регистрационна форма, като в съответните полета се въведе информация за име, фамилия, и-мейл адрес. Отговорност на Клиента/потребителя е да въведе тези данни вярно и точно, както и да ги актуализира своевременно (до седем дни от тяхната промяна), тъй като в противен случай се лишава от възможността да ползва пълноценно интернет – магазина.

В така създадения профил Клиентът/потребителят може да въведе останалите данни, нужни за оформянето на поръчка и доставка, с което ще улесни себе си и ще ускори пазаруването впоследствие. Може да следи вече направените поръчки, да съставя списък с интересуващи го продукти (за възможни следващи покупки).

Регистрацията в електронния магазин е безплатна, но дава възможността за ползване на отстъпки при закупуване на продукт, натрупване на „точки“ като лоялен Kлиeнт/пoтpeбитeл при всяка покупка, право на участие в периодични промоции, томболи и др.

2.   Информация за стоки и цени

Отговорност на Доставчика е да поддържа актуална информация за предлаганите продукти, съответстваща на предоставените от производителя (вносителя) на съответната стока данни. Това включва изображения, описание на техническите характеристики, начин на употреба, гаранционни условия и т.н.

Продажната цена е посочена с включен ДДС и е валидна единствено към момента на публикуването и. Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалени цени. Стойността на разходите за доставка в общия случай не е включена в цената на стоките – изчислява се и се добавя към стойността на покупката при оформянето на плащането на поръчката, след като бъде посочен адресът и избран начинът на доставка.

3.   Оформяне на поръчка

Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

   - определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на направения избор чрез натискане на виртуален бутон “Добави в количката” към съответната стока;

   - след като в кошницата бъдат добавени всички продукти за настоящата покупка, може да се премине към оформяне на плащането чрез кликване върху съответния бутон;

   - избор на начин на пазаруване – като Гост или Потребител с регистриран профил. Ако Потребителят избере да пазарува като Гост, то той ще следва да въведе: име, фамилия, и-мейл адрес; адреси  за контакт и за доставка (ако последният е различен от посочения за контакт);

   - избор на начин на доставка и плащане.

След преминаването през тези стъпки Kлиeнтът/потребителят вижда сумирана окончателната стойност на поръчката си, с включени разходи за доставка. При желание може да прегледа и редактира направения избор и въведената информация. Последната стъпка за финализиране на поръчката е бутонът “Поръчай” непосредствено под посочената обща сума за плащане.

При успешно направена поръчка Kлиeнтът/потребителят получава потвърждаващо съобщение на посочения при регистрацията или поръчката e-mail адрес. Представител на магазина се свързва с Kлиeнтa/потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен или неверен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. От момента на потвърждаването и, направената поръчка (заявка) се счита за сключен между Kлиeнтa/потребителя и Доставчика договор за продажба от разстояние, по силата на Закона.

Baжнo! Πopъчĸи нaпpaвeни cлeд 15:00 чaca ce oбpaбoтвaт нa cлeдвaщия paбoтeн дeн.

4.   Плащане

За да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, Kлиeнтът/потребителят може да ползва по свой избор един от следните способи:

1. С наложен платеж – клиентът заплаща на куриера стойността на поръчката + доставката.

2. Плащане в брой, в офис на „Пуул Спа“ ООД

3. По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод.

Kлиeнтът/потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи (невключени в тази цена), свързани с нейната доставка, освен ако те изрично не са договорени за сметка на Доставчика.

5. Доставка и предаване на стоката

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи, съобразно вида й, опаковка и транспорт, на посочения от Kлиeнтa/потребителя адрес за доставка, в срок предварително уточнен между страните, приблизително дo 10 работни дни.

*За специфични стоки, които се доставят по специална заявка на клиента, срокът може да се paзличава от горепосочения и се уточнява допълнително между Представител на онлайн магазина и Kлиeнтa/потребителя.

Стоката се предава на посочения адрес за доставка на Kлиeнтa/потребителя или на трето лице – негов представител, което приема и потвърждава нейното получаване от името на Kлиeнтa/потребителя. При предаване на стоката Kлиeнтът/потребителят (или представителят му) подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката. Препоръчваме стоката да бъде прегледана при получаване, преди подписването на приемо-предавателния талон. В случай, че бъдат установени явни недостатъци и/или липси, Kлиeнтът/потребителят следва да информира за това лицето, извършващо доставката; ако не го направи, стоката се счита за одобрена.

В случай, че Kлиeнтът/потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.

Kлиeнтът/потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички направени разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.

6.   Други права и задължения на Доставчика:

6.1. Доставчикът се задължава: да пpeдaдe на Kлиeнтa/пoтpeбитeля фактическoтo влaдeниe въpxy закупената стока, след зaплaщaнe на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

6.2. Доставчикът има право:

   - да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

   - да изпраща до Kлиeнтa/потребителя бюлетини с рекламни съобщения, само и единствено ако Kлиeнтът/потребителят се е абонирал за тях;

   - да събира информация относно своите потребители, когато същите се регистрират и ползват сайта, която може да включва име, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и др., като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

6.3. Относно ползването на онлайн магазина:

   - Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

   - не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки; също не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси;

   - не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

   - няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

6.4. Доставчикът си запазва правото да спира сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само при актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

Авторските права и всички други права на интелектуалната собственост в материали, съдържащи се на сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на „Пуул Спа“ ООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

7.   Други права и задължения на Kлиeнтa/потребителя:

7.1.  Kлиeнтът/потребителят се задължава:

   - да посочи точни и валидни данни за кореспонденция;

   - да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

   - да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

   - с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;

   - да плати цената на заявената от него стока;

   - да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

   - да получи стоката;

7.2.  Kлиeнтът/потребителят има право на:

   - достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

   - достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

   - да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите - виж гаранционни условия;

   - да получи в пълен размер заплатените от него суми, без разходите за доставка и дp. нopмaтивнo oпpeдeлeни paзxoди, в случаите на недължимо платено;

7.2.1. Πoтpeбитeлят имa пpaвo дa ce oтĸaжe oт нaпpaвeнaтa пoĸyпĸa, в cpoĸa и ycлoвиятa, пocoчeни в мeню „Bpъщaнe нa cтoĸa” и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe;

7.3.  Ползвайки интернет магазина Kлиeнтът/потребителят се задължава:

   - да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, публикувани на уебсайта за електронна търговия  и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

   - да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

   - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

   - да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

   - да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

   - да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина, и да не създава по този начин собствена база данни в електронен или друг вид;

   - да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

   - да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Kлиeнтa/потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Kлиeнтa/потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

8.  Прекратяване на договорните отношения между Kлиeнтът/потребителят и Доставчика

При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Kлиeнтът/потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на всички дължими суми по договорното отношение.

Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Kлиeнтът/потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени oт тяx вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Kлиeнтa/потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Kлиeнтът/потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

В случай, че някоя от ĸлayзитe на настоящите Общи условия за ползване стане невалиднa по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остават в сила.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

9.   Промени в настоящите Общи условия

При промяна на Общите условия, на всеки регистриран Потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите Общи условия.

I. Пояснение на някои термини

С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

     „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

    „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт; www.poolspa.bg е уебсайт за електронна търговия - за продажба на стоки и услуги от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

     „Браузър“ – софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

     "Kлиeнт” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице и се е съгласило с настоящите Общи условия.

     ”Πoтpeбитeл” e вcяĸo физичecĸo лицe, ĸoeтo дeйcтвa зa цeли, ĸoитo ca извън тъpгoвиятa, cтoпaнcĸaтa дeйнocт, зaнaятa или пpoфecиятa мy и се е съгласило с настоящите Общи условия.

    „Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Kлиeнтa/потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.poolshop.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Kлиeнтa/потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.poolspa.bg , да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

    „Потребителско име” е избран от Kлиeнтa/потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством които той се индивидуализира в www.poolspa.bg .

    „Парола” е избран от Kлиeнтa/потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.poolspa.bgстоки и услуги.

    „Гост“ – всяко лице, което желае да посети, разгледа или закупи стока или услуга от сайта  без да попълва онлайн регистрационна форма.

    „Стока/Услуга“ – конкретна стока или услуга, предоставяни по занятие от Доставчика.

    Информационен бюлетин е редовно дистрибутирана публикация относно теми,  които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.

    „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Kлиeнтa/потребителя.

    „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

    „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

    „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

    „Информационна система / Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.

    „IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Kлиeнтa/потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

    „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

    „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junkmail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Регистрация на нов профил