Коагулант

Активни филтри

Коагулантът се използва за подобряване на процеса на пречистване на водата в басейна. Коагулантът събира най- дребните частици, които филтриращата система не може да улови. Тези микроскопични частици се комбинират, за да образуват големи флокуланти, които стават по-тежки и бързо се утаяват на дъното на басейна и могат лесно да бъдат отстранени.

Регистрация на нов профил