Активни филтри

Филтрационните помпи играят важна роля в поддържането на водата в басейна чиста и бистра, като осигуряват циркулация и филтрация. Капацитетът на помпата трябва да съответства на размера на Вашия басейн. Изберете енергийно ефективна помпа, която ще Ви помогне да спестите енергия и разходи за електроенергия.

Регистрация на нов профил