Закладни части

Активни филтри

Закладните части осигуряват правилната работа и поддържат функционалността на басейна. При избора на закладни части е важно да се вземе под внимание качеството на материалите, подходящи за Вашия басейн и съвместими с други части на системата. Редовната поддръжка и проверка са ключови за дългия живот и ефективността на закладните части.

Регистрация на нов профил